+31 74 2555 713 info@sintecs.nl
  • > English
  • info@sintecs.nl

   +31 74 2555 713

   Signal & Power Integrity analyses als oplossing voor EMC problemen

   De laatste tijd krijgen wij steeds vaker de vraag: ‘’kunnen Signal & Power Integrity analyses een oplossing bieden voor EMC problemen?’’ Om hier een goed antwoord op te kunnen geven hebben we Melvin Mengerink, Signal & Power Integrity Engineer, gevraagd om kort toe te lichten wat EMC is en hoe het zich verhoudt tot SI en PI.

     

    Wat is EMC?

   Elektro Magnetische Compatibiliteit houdt zich bezig met het functioneren van een systeem in een elektromagnetische omgeving alsook het kwantificeren van de eigen uitstraling op deze omgeving. EMC kan onderverdeeld worden in twee categorieën, EMR en EMI.

   1. EMR: Elektro Magnetische Radiatie is de uitstraling dat jouw product op de omgeving loslaat. Deze straling kan de omgeving negatief beïnvloeden waardoor nabijgelegen systemen kunnen gaan falen.
   2. EMI: Elektro Magnetische Immuniteit is de mate van susceptibiliteit van jouw systeem. D.w.z. de mate van gevoeligheid van jouw systeem op elektromagnetische velden van nabijgelegen systemen. Deze elektromagnetische velden kunnen een foutsituatie genereren als marges klein zijn of zeer hoge snelheden worden toegepast.

    

   Hoe verhoudt EMC zich tot SI?

   Het creëren van velden gebeurt op het moment dat er een potentiaal verandering (E-veld) plaatsvindt. Hierdoor gaat er een stroom lopen wat vervolgens een magneetveld (B-veld) tot stand brengt. Als de Signal Integrity voldoende is zal de signaal verandering beperkt zijn tot de flankverandering. Als er reflecties, door impedantie discontinuïteiten, op het signaal staan, dan resulteert dit tot ringing of (op)slingeringen. Deze slingeringen zorgen voor meer (en langere) veranderingen in het signaal, oftewel meer EMR. Op-slingeringen zorgen voor een grotere kans op crosstalk problemen vanwege een amplitude dat boven of onder het stabiele spanningsniveau ‘logische uit/aan [0:1]’ van het signaal staat. Een hoger spanningsniveau en daarbij een snelle verandering resulteert in extra EMR.

    

   Hoe verhoudt EMC zich tot PI?

   Ook de vermogens distributienetwerken (PDN, power planes) kunnen EMR effecten creëren of onderhevig zijn aan EMI-verschijnselen. De naam schakelende voeding zegt in principe al genoeg, maar niet alleen het schakel gedrag (EMR) heeft effect op de velden. De PDN’s worden gebruikt om digitale logica te voorzien van duidelijke spanningsdrempels waarop de data wordt ingelezen. Een slecht PDN is een onbetrouwbaar signaal. Variaties (ruis) op een PDN kunnen het gevolg zijn van een hoge EMI-interferentie. Om deze interferentie tegen te gaan en eigen straling te beperken moet er gebruik gemaakt worden van juiste ontkoppeling of filtering. Hierbij speelt de routing ook een cruciale rol. 

    

   Voor meer informatie kun je contact opnemen met Annemarie Feddes, of onze informatieve pagina over Signal integrity bezoeken

   Cyber Security: Digitaliseringsslag in de zorg

   ”Nu Digitalisering meer grip krijgt op de zorgsector leidt dat tot meer aandacht voor issues omtrent security en innovatie’’

    

   In een interview voor de campagne ‘Analyse Healthcare Industrie’, een samenwerking met het Financieel Dagblad, benadrukt Asker Bazen, Managing Director van Sintecs, het belang van security in de zorg. “Waar wij als kennisorganisatie groot voorstander van zijn, is om de security niet aan de gebruikte software, maar aan de hardware te koppelen. Dat maakt de gebruiker aantoonbaar minder kwetsbaar voor cybercriminaliteit.”

   IBIS Development studio

   IBIS Development Studio (IBISDS) is in staat om IBIS-modellen te bekijken, bewerken en verifiëren. Je kunt het IBIS-model bekijken en bewerken in een grafische of tekstuele weergave, afhankelijk wat nodig is. De verificatie van het model wordt uitgevoerd met behulp van de golden parser (IBIS version 5.0) en kan rechtstreeks worden opgeroepen vanuit de IBISDS gebruikersinterface.

   Wij bieden de IBIS Development Studio gratis aan. Als extra functie kun je ook een gedeelte van de editorfuncties gratis gebruiken in de viewer. Voor devolledige editorfunctionaliteit, inclusief de opslagfunctie moet je een licentie kopen.

    

   De belangrijke functies van de huidige versie zijn onder andere:

   • Modelbibliotheek; modellen kunnen eenvoudig worden geladen, bewerkt, geverifieerd en opgeslagen op een centrale plaats.
   • Templatebibliotheek; Wanneer je een nieuw model hebt gemaakt, kun je de template voor dat model eenvoudig opslaan in deze bibliotheek.
   • Met behulp van de ‘model creation wizard’  is het eenvoudig om de templates opnieuw te gebruiken en snel nieuwe modellen te bouwen.
   • FPGA ondersteuning; maakt het gemakkelijk om IBIS-modellen te maken die gebaseerd zijn op pinning-bestanden.
   • Ondersteuning bij EBD en PKG bestanden; IBIS-modellen die in deze bestanden worden gebruikt, worden gedetecteerd en geladen voor bewerking en verificatie.
   • Grote getallen ‘pin model assignments’ zijn makkelijk aan te passen.
   • Geavanceerde en eenvoudig te gebruiken IBIS-modeleditor.
   • IBIS Development Studio.

    

   Wie profiteert het meest van IBIS-Development Studio?

   • Librarians
   • IBIS-model engineers
   • Hardware en FPGA designers
   • Signal Integrity & Power Integrity engineers

   Als je gebruik wil maken van de gratis versie van IBIS DS vul dan onderstaand formulier in.

   Project MARCH – PCB layout ondersteuning

   “Project MARCH, een mooi initiatief dat is bedacht én uitgevoerd door studenten van de TU Delft.”

   De initiatiefnemers van Project MARCH willen mensen met een dwarslaesie mobiliteit teruggeven om weer te kunnen deelnemen aan dagelijkse activiteiten. Een erg mooi project vinden we bij Sintecs, vandaar dat dit alweer het derde jaar is dat wij onze hulp bieden bij de ontwikkeling van het exoskelet. Het exoskelet is een motorisch harnas, ontwikkeld met de nieuwste techniek en robotica en maakt het voor mensen met een dwarslaesie weer mogelijk om te staan en te lopen.

   Onze hulp bestaat vooral uit ondersteuning tijdens de ontwerpfase. Met onze PCB design expertise kunnen we studenten, zonder ervaring met PCB layout, door middel van een “workshop PCB layout”, gegeven door een Sintecs engineer helpen om een prototype van goede kwaliteit te ontwikkelen.

   Multiply – Saxion

   Multiply brengt Twentse MKB-ondernemers en studenten van de Saxion Hogeschool bij elkaar. Het doel van dit project is een business plan voor de ondernemer, waar ze ook daadwerkelijk iets aan hebben.

   Afgelopen jaar hebben Asker en Ivo namens Sintecs deelgenomen aan dit project. Samen met de business-school-studenten, die werden begeleid door een team deskundige professionals hebben zij drie maanden gewerkt aan een businessplan, bestaand uit een advies rapport dat is gericht op innovatief ondernemen. Het was een project waarbij Sintecs werd uitgedaagd om out-of-the-box te denken, met een mooi resultaat als gevolg.

   Ivo over het project: ‘’Door de samenwerking met de studenten hebben we, naast een aantal algemene aanbevelingen, vernieuwende inzichten ten aanzien van ons verdienmodel opgedaan. Zo gaan we bijvoorbeeld bekijken of we verschillende servicepakketten aan onze klanten kunnen bieden. Het was een prettige samenwerking en de studenten hebben in korte tijd toch de essentie van onze complexe diensten begrepen.’’

   Uiteindelijk heeft dit traject voor Sintecs een prima rapport opgeleverd met een aantal aanbevelingen die ook echt gaan worden ingevoerd. Het project is niet alleen voor ons als onderneming waardevol, maar het is ook motiverend voor de studenten, die zien dat hun ideeën ook echt gerealiseerd worden. Een echte win-win dus.

    

   Nightwatch – Layout werkzaamheden

   Met behulp van de ‘Nightwatch’ kan het merendeel van de nachtelijke epilepsie aanvallen worden gedetecteerd.

   De Nightwatch is een armband die een afwijkende hartslag en schokkende bewegingen van een epilepsie patiënt kan detecteren. Vervolgens wordt er een alarmsignaal naar de ouders/verzorgers van de patiënt gestuurd, zodat zij tot actie kunnen overgaan. Met deze nieuwe armband wordt het risico om s ’nachts aan een epilepsieaanval te overlijden verkleind.

   Een mooi product waar Sintecs op het gebied van layout aan heeft mogen bijdragen.