+31 74 2555 713 info@sintecs.nl
  • > English
  • info@sintecs.nl

   +31 74 2555 713

   Signal & Power Integrity analyses als oplossing voor EMC problemen

   De laatste tijd krijgen wij steeds vaker de vraag: ‘’kunnen Signal & Power Integrity analyses een oplossing bieden voor EMC problemen?’’ Om hier een goed antwoord op te kunnen geven hebben we Melvin Mengerink, Signal & Power Integrity Engineer, gevraagd om kort toe te lichten wat EMC is en hoe het zich verhoudt tot SI en PI.

     

    Wat is EMC?

   Elektro Magnetische Compatibiliteit houdt zich bezig met het functioneren van een systeem in een elektromagnetische omgeving alsook het kwantificeren van de eigen uitstraling op deze omgeving. EMC kan onderverdeeld worden in twee categorieën, EMR en EMI.

   1. EMR: Elektro Magnetische Radiatie is de uitstraling dat jouw product op de omgeving loslaat. Deze straling kan de omgeving negatief beïnvloeden waardoor nabijgelegen systemen kunnen gaan falen.
   2. EMI: Elektro Magnetische Immuniteit is de mate van susceptibiliteit van jouw systeem. D.w.z. de mate van gevoeligheid van jouw systeem op elektromagnetische velden van nabijgelegen systemen. Deze elektromagnetische velden kunnen een foutsituatie genereren als marges klein zijn of zeer hoge snelheden worden toegepast.

    

   Hoe verhoudt EMC zich tot SI?

   Het creëren van velden gebeurt op het moment dat er een potentiaal verandering (E-veld) plaatsvindt. Hierdoor gaat er een stroom lopen wat vervolgens een magneetveld (B-veld) tot stand brengt. Als de Signal Integrity voldoende is zal de signaal verandering beperkt zijn tot de flankverandering. Als er reflecties, door impedantie discontinuïteiten, op het signaal staan, dan resulteert dit tot ringing of (op)slingeringen. Deze slingeringen zorgen voor meer (en langere) veranderingen in het signaal, oftewel meer EMR. Op-slingeringen zorgen voor een grotere kans op crosstalk problemen vanwege een amplitude dat boven of onder het stabiele spanningsniveau ‘logische uit/aan [0:1]’ van het signaal staat. Een hoger spanningsniveau en daarbij een snelle verandering resulteert in extra EMR.

    

   Hoe verhoudt EMC zich tot PI?

   Ook de vermogens distributienetwerken (PDN, power planes) kunnen EMR effecten creëren of onderhevig zijn aan EMI-verschijnselen. De naam schakelende voeding zegt in principe al genoeg, maar niet alleen het schakel gedrag (EMR) heeft effect op de velden. De PDN’s worden gebruikt om digitale logica te voorzien van duidelijke spanningsdrempels waarop de data wordt ingelezen. Een slecht PDN is een onbetrouwbaar signaal. Variaties (ruis) op een PDN kunnen het gevolg zijn van een hoge EMI-interferentie. Om deze interferentie tegen te gaan en eigen straling te beperken moet er gebruik gemaakt worden van juiste ontkoppeling of filtering. Hierbij speelt de routing ook een cruciale rol. 

    

   Voor meer informatie kun je contact opnemen met Annemarie Feddes, of onze informatieve pagina over Signal integrity bezoeken